Broaden your Horizon

News

Opinions

Events

Think Differently and Expand your Horizon

Knowledge Event on November 29th, 2017

Digital Transformation in the Retail sector at the Kerckebosch Castle in Zeist, The Netherlands (Dutch language)

Stacks Image 118

De Nederlandse Retail Sector verandert in razend tempo. In de komende tien jaar gaat er meer veranderen in de Retail dan de afgelopen twintig, dertig jaar!

De digitale superconsument krijgt met enkele klikken een overvloed aan informatie over zich heen. Informatie over uw producten, diensten en beoordelingen. Er is direct inzicht in prijzen, alternatieve producten, vergelijkingen op basis van functionaliteit en prijs, beoordeling van winkels en leveranciers, reviews, YouTube filmpjes, technische documentatie, alles is tegenwoordig binnen handbereik.
Deze consument heeft ook hoge verwachtingen van zijn leverancier. Openheid en transparantie zijn essentieel, consistentie van de koopervaring over alle kanalen is cruciaal.

Data gestuurd ondernemen is een kerncompetentie om in dit spel de leiding te nemen; kennis over de klant, koopgedrag en smaakvoorkeuren, evenals de vaardigheid om deze kennis (‘big data’) om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities (‘smart data’). De ondernemer die de data goed analyseert, en de juiste instrumenten inzet zal de klantervaring centraal kunnen stellen en het verschil kunnen maken.

Was de Retail sector voorheen bezig met “De klant centraal stellen”, nu zit de klant in de sturende rol. Hij/zij bepaald zelf hoe er gekocht wordt, via welk kanaal en via welke middelen. We leven nu in het tijdperk van klant gedreven ervaringen, de klant bepaald welke technologie keuze tot een succesvol Retail model leidt.

Schrijf u in voor deze kennissessie op 29 November 2017 op Kasteel Kerckebosch in Zeist om te bespreken wat de laatste ontwikkelingen in de Retail zijn en welke mogelijkheden deze u bieden. Met een aantal praktische voorbeelden willen wij een aanzet geven tot deze discussie. De voorbeelden laten zien hoe vernieuwing is toegepast en welke cruciale rol technologie hierin heeft gespeeld.

Stacks Image 149
Stacks Image 58

The Adaptor

On an irregular basis, Agile Technology Partners sends out a “Newsletter”: The Adaptor.

This newsletter consists of articles, blogs, events and whatever we think is of interest within the context of digital business. We don’t care where we find it, around the internet, from partners or others or our own home made article selfies, as long as we think it is worthy of your reading time.

This does not mean that we agree with everything we collect and send forward in our newsletter. It's a starting point to think differently.

Feedback is welcome and you can always unsubscribe.

Go. Make It. Agile ...